home

Prestige en creativiteit

 

 

Ook vandaag nog is een papier met een eigen watermerk een zeldzaam privilege – een statussymbool met hoog aanzien.

Tot nu toe heeft het voorgaande watermerk de creativiteit van de ontwerper dikwijls beperkt –

nu wordt het juist zelf een middel om te ontwerpen.

Persoonlijk ontwerp en exacte plaatsing zijn voorwaarden voor consequent CI-design op het hoogste niveau.

Het omvangrijke palet van hoogwaardige papieren toont zich daarbij een echte zegen.

 

 

Veilig is veilig

 

 

Vervalsers krijgen geen kans. Wie tot nu toe gespaard is gebleven van gekopieerde of gemanipuleerde documenten mag niet voor altijd op zijn goed geluk afgaan. Ook rekeninghoudend met de EU-uitbreiding naar Oost-Europa worden

SFP-watermerken steeds meer als veiligheidsmiddelen gebruikt. Een optimale bescherming tegen kopieën die misbruiken doeltreffend tegengaat. Even tegen het daglicht houden volstaat en het origineel is als dusdanig gemakkelijk te herkennen – zonder ergens enig technisch hulpmiddel.

Zulke watermerken kunnen noch gekopieerd noch gescand worden. En omdat enkel de geautoriseerde partners over de nodige productiemiddelen beschikken is zelfs in de modernste drukkerijen geen vervalsing mogelijk.

 

 

Gebruik in het dagelijks leven

 

 

Het gebruik van persoonlijke watermerken is voor de handliggend bijvoorbeeld bij openbare instellingen, bij de farmaceutische industrie, financiële diensten, banken, advocaten, belastingadviseurs, notarissen, enz. Nochtans heeft het gebruik ondertussen in het normale dagelijks leven zijn intrede gedaan : bij briefpapieren, formulieren, oorkonden, contracten, toegangskaarten, waardebons, bonussystemen, merken-design, product-aanduidingen evenals bij waardepapieren en certificaten.

info@securedfinepaper.be

tel&fax 03 827 51 72

puursesteenweg 390a, bornem, belgium

 ©  design & development by Secured Fine Paper