home

Watermerken vandaag

 

 

Watermerken zijn ornamenten en zekerheidskenmerken.

Dankzij een nieuw procedé kan hun productie vanaf 2000 vel !

 

 

Het SFP watermerkpapier moet niet zoals vroeger, in grote aantallen bij papierfabrieken besteld worden.

Neen, het kan in kleine aantallen bij de SFP partners besteld worden waarbij het onmiddellijk van het persoonlijk logo voorzien is.

 

Zekerheid verhogen en zich niet blootstellen aan vervalsingen is het devies van de hedendaagse tijd!

 

Een echte innovatie voor een oude gedachte. Reeds in 1282,  toen papier nog geschept werd, waren watermerken in Bologna bekend. Een halve eeuw later volgde de uitvinding van de papiermachine, die het mogelijk maakte papier in eindeloze banen te produceren.  Via de watermerk-wals, ook “egoutteur” genoemd werden sedertdien geschriften, logo’s of afbeeldingen zo in het nog vochtige vezelvlies geperst, zo dat het papier op de verheven plaatsen van de wals verdunt en transparant verschijnt.

 

Tot nu toe is er niet veel veranderd bij dit procedé. Dit tot vreugde van de staat die bankbiljetten en reispassen met watermerken beschermt. Het speciale papier wordt slechts in oplagen van honderdduizenden klaargemaakt – niets voor firma’s en privépersonen.

 

Het grote voordeel van het nieuwe procédé ligt volgens de maker in zijn rendabiliteit. Volgens zijn aangeven loont zich het maken van het watermerk reeds vanaf ongeveer 2000 exemplaren.

Vooral ondernemingen zullen het zich in de toekomst kunnen veroorloven hun briefpapier of visitekaarten degelijk mooier te maken.

 

Het onderscheid met een echt watermerk is voor de leek nauwelijks te herkennen. De omtrekken van het SFP-watermerk zijn zowaar niet verheven in vergelijking met een origineel en aan de randen wezenlijk scherper.

info@securedfinepaper.be

tel&fax 03 827 51 72

puursesteenweg 390a, bornem, belgium

 ©  design & development by Secured Fine Paper