home

Zekerheid voor alles

 

 

Piraterij van producten evenals vervalsingen van geschriften en artikelen nemen steeds meer

toe – een mogelijkheid om zich hiertegen te beschermen biedt het SFP watermerk-systeem.

 

 

SFP toont met het watermerk-systeem aan, dat er iets te doen valt tegen het steeds meer toenemende vervalsen

van merkproducten, geschriften en oorkonden.

In 2003 was 7% van alle producten, die op aarde verhandelt werden vervalsingen of namaak. Dit betekent in geldbedragen 960 Mrd. Dollar (ca. 744 Mrd. Euro) per jaar, waarbij ongeveer 360 Mrd. Dollar (ca. 279 Mrd. Euro)

aan productvervalsingen ten deel vallen. Een aanzienlijke som, wanneer men bedenkt, dat het aandeel van vervalsingen jaarlijks met 15% stijgt.

Alleen al in Europa rekenen experten met een sociaal-economische schade ter hoogte van 200 tot 300Mrd. Euro per jaar. Naast de financiële verliezen en de verminderde belastinggelden gaat daar ook een verlies aan arbeidsplaatsen mee gepaard. Experten schatten dat op die manier jaarlijks meer dan 70.000 arbeidsplaatsen in Duitsland (200.000 arbeidsplaatsen over de wereld) verloren gaan.

Toch is dat niet alles. Claims voor schadevergoedingen tegen de vermeende producenten, verwondingen door niet geteste en vervalste merkartikelen, klachten op grond van vervalste oorkonden, verdragen of ook getuigenissen zijn ondertussen bijna dagelijkse kost.

De bescherming van eigen producten, maar nog belangrijker van waardevolle documenten, is in de huidige wereld immens belangrijk. Hier grijpt het SFP watermerkpapier in. Een persoonlijk watermerk op het papier zorgt voor zekerheid tegen vervalsingen, want alleen onze SFP-partners kunnen dit papier vervaardigen.

Watermerken met het eigen firma-logo of andere unieke (onverwisselbare) herkenningen kunnen op papier diktes

tot 250 g/m2 aangebracht worden. Daarmee zijn zij niet enkel voor een veelvoud van verpakkingen geschikt maar

ook in het bijzonder voor oorkonden, contracten en getuigschriften.

Technische hulpmiddelen voor de herkenning van vervalsingen heeft men niet nodig – het blote oog en

een lichtbron volstaan.

 Verzekeringen, banken, advocaten en notarissen, universiteiten, scholen maar ook arbeidersgedrag kunnen op deze manier hun documenten tegen de groeiende criminaliteitstak van vervalsingen verzekeren. Fabrikanten van producten kunnen hun verpakkingen ondubbelzinnig aanduiden.

info@securedfinepaper.be

tel&fax 03 827 51 72

puursesteenweg 390a, bornem, belgium

 ©  design & development by Secured Fine Paper